Секция Айкидо Това Додзе          

29 Март 2014

Комментарии:

0
 Март 29, 2014
 0
Меч и джо в Айкидо. Морихиро Сайто.

Буки джо и боккен (Buki jo & bokken).

Работа с мечом и дзе в Айкидо. Морихиро Сайто.

Морихиро Сайто. Меч в Айкидо.

Морихиро Сайто. Айки Джо (Дзе).

Сандзю ичи джо ката — 31 ката с джо.

Top